Späť na článok Nosné steny 2 / 12

Kombinácia tehly a pórobetónu v murive je nevhodná. Takisto by sa nemali kombinovať rôzne typy tehál (tvárnic) toho istého materiálu. Takéto miesta pôsobia v murive ako tepelné mosty a spôsobujú tepelné straty. zdroj: Elena Bobeková