Back to the article Montáž laminátových podláh 1 / 6

Moderné podlahy (drevené i laminátové) ukladané plávajúcim spôsobom si nevyžadujú použitie lepidla vďaka záskočkovému systému spojov.