Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 21 / 30

9. Ozubená špachtľa Pomocou plošnej ozubenej špachtle zmes rozotrieme v rovnomernej vrstve po celej ploche. Nesmie byť tenšia ako 5 mm. Foto: Dano Veselský

09 danoveselsky big image