Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 17 / 30

13. Pásy Odmeriame dĺžku fabiónového pásu s oblým tvarom na vytvorenie prechodu (tzv. fabiónu) medzi podlahou a stenou. Konce upravíme orezávačom. Foto: Dano Veselský

14 danoveselsky big image