Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 1 / 30

14. Štetec Na lepenie fabiónového pásu možno využiť kaučukové lepidlo. Pevný spoj vytvoríme, ak lepidlo nanesieme pomocou štetca na stenu aj podlahu... Foto: Dano Veselský

15 danoveselsky big image