Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 1 / 30

15. Lepidlo ... a potom aj na fabiónové pásy. Lepidlo necháme trocha zvetrať, až potom pásy pritlačíme k podkladu. Foto: Dano Veselský

16 danoveselsky big image