Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 1 / 30

18. Kontrola Pred nalepením ďalšieho pásu upravíme koniec a prekontrolujeme vzájomné spojenie. Spoj dvoch pásov má byť zhruba takýto. Po položení krytiny fabiónové pásy už nebudú viditeľné. Foto: Dano Veselský

19 danoveselsky big image