Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 1 / 30

19. Maskovanie Pri lepení sa musí fabiónový pás pevne pritlačiť k podkladu, aby sa v budúcnosti neodlepil. Foto: Dano Veselský

22 danoveselsky big image