Back to the article Montáž kaučukovej podlahy (1.časť) 1 / 30

22. Rozloženie Na podlahu naznačíme rovnobežné čiary, ktoré určujú smer pásov. Pásy ukladáme k sebe s presahom 1 — 2 cm (čím je presah užší, tým menej odpadu vznikne). Foto: Dano Veselský

23 danoveselsky big image