Back to the article Maľujeme izbu krok za krokom 1 / 22

10. DECHT Presakujúce škvrny, mastnotu a decht izolujeme náterom na báze vápna a kazeínu. Ten vytvorí vodoodolnú bariéru, ktorá zastaví presakovanie. Foto: Milan Gigel