Back to the article Maľujeme izbu krok za krokom 1 / 22

13. PÁSKY Maliarskymi páskami oblepíme zárubne, vypínače, zásuvky a okenné rámy. Hlavne v prípade, ak maľujeme farbami odolnými proti mokrému oteru. Foto: Milan Gigel