Back to the article Maľujeme izbu krok za krokom 1 / 22

16. PLOCHY Pokračujeme na ohraničených plochách širokým valčekom. Ak pracujeme so sýtou farbou, užší valček pri prvom nátere zaistí dokonalejšie krytie. Foto: Milan Gigel