Back to the article Maľujeme izbu krok za krokom 1 / 22

17. PRIPÁJANIE Pripájaniu venujeme dostatok pozornosti. Na miestach, ktoré sú pre valček nedostupné, použijeme štetec. Zaistíme tým rovnomernú hrúbku náteru. Foto: Milan Gigel