Späť na článok Kuchyne na svetelnej scéne 4 / 5

Návrh schémy osvetlenia sa nepodriaďuje len umiestneniu stropných svetelných zdrojov, ale berie do úvahy rozmiestnenie nábytku, tvar kuchynskej linky, následnosť pracovných zón, architektonické členenie miestnosti, v ktorej bude kuchyňa, potrebu rôznej intenzity osvetlenia a vyladenia odtieňa svetla podľa aktivít v jednotlivých častiach kuchyne, jedálne a optické prepojenie na nasvietenie obývačky, ak je súčasťou otvorenej dispozície. (Leicht)