Back to the article Keramická dlažba nasucho 1 / 12

5. Rovný rad Priamočiarosť uloženia prvého radu kontrolujeme rovnou latou alebo napnutou šnúrou. Po každom treťom rade sa kontrola opakuje. foto: EBM Co