Back to the article Keramická dlažba nasucho 2 / 12

2. Izolácia Na rozdelenie záťaže na násype úplne stačia dosky tepelnej izolácie, resp. izolácie proti krokovému hluku. foto: EBM Co