Back to the article Keramická dlažba nasucho 1 / 12

6. Polovičná väzba Každý párny rad začíname polovičnou dlaždicou. Nový rad začneme ukladať po 4 až 5 dlaždiciach predchádzajúceho. Dlaždice zasúvame perom do drážky. foto: EBM Co