Back to the article Kazetové podhľady 3 / 6

Postup pri montáži kazetového podhľadu: 1 – na steny pripevníme okrajový profil, 2, 3 – skompletizujeme nosnú konštrukciu a vyrovnáme ju pomocou rektifikovateľných závesov, 4 – vkladáme kazety.