Back to the article Čertovské rohy v kuchyni 1 / 10

Horné skrinky sú omnoho plytšie než spodné, a tak sú v nich pomerne dobre dostupné aj jednoduché rohové police, aj tu sa však dajú uplatniť sofistikovanejšie riešenia. (Schachermayer)