Back to the article Bezpečnosť dverí 1 / 17

V autorizovaných kľúčových službách (ich zoznam v SR a ČR je uvedený na www.multlock.sk ) musí zákazník predložiť kartu, ktorú dostal pri kúpe zámkovej vložky Mul-T-Lock. Kľúč vyrobia iba na základe predloženej karty. Od budúceho roka sa bude vložka zámku dodávať spolu s kartou zabezpečenou magnetickým kódom, ktorý bude načítavať stroj. Distribúcia patentovo chránených kľúčov je pod kontrolou výhradného dovozcu. (Mul-T-Lock)

81a multlock big image