Back to the article Bezpečnosť dverí 16 / 17

Certifikát preukázania zhody: je dôležité, aby ste si pri výbere dverí prezreli jednotlivé certifikáty, skontrolovali si lehotu ich platnosti, ako aj to, či certifikát naozaj patrí k modelu dverí, ktorý vám ponúkajú. Všimnite si aj, či je na certifikáte uvedená bezpečnostná trieda, ktorú požadujete. (Sherlock)