Back to the article Bezpečnosť dverí 12 / 17

Obloženie zárubne vhodné do interiéru v zhode s povrchovou úpravou dverí. V exteriéri je vhodné kombinovať toto obloženie so zateplenou zárubňou, ktorá preruší tepelný most, a tak zabráni zrážaniu vzdušnej vlhkosti z vnútornej strany dverí.