Back to the article Bezpečnosť dverí 8 / 17

Pántovú stranu dverí tvorí 4 až 16 robustných pevných bodov a 1výsuvný. Bezpečnostné pánty sú privarené napevno. (Adlo)