Back to the article Bezpečnosť dverí 1 / 17

Bezpečnostná zárubňa má zosilnenie v mieste istiacich bodov. (Sherlock)

01 sherlock big image