Back to the article Ako zatepliť steny kúpeľne 1 / 9

Pripojenie k stene Po naznačení priečky priskrutkujeme na vhodných miestach oceľové spojovacie prvky. Foto Austrotherm