Back to the article Ako vyrovnať drevenú podlahu 1 / 12
Zdroj: quick-mix

Schnutie malty. Vyrovnávaciu vrstvu nechajte dôkladne vyschnúť. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. Presahujúcu okrajovú dilatačnú pásku odrežte nožom na koberce.

Schnutie malty. Vyrovnávaciu vrstvu nechajte dôkladne vyschnúť. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. Presahujúcu okrajovú dilatačnú pásku odrežte nožom na koberce.