Back to the article Ako vyrovnať drevenú podlahu 2 / 12
Zdroj: quick-mix

Odvzdušnenie. Vyrovnávaciu vrstvu potom celoplošne odvzdušnite ihlicovým valcom alebo metlou, čím odstránite vzduchové bubliny, ktoré vznikli pri miešaní malty.

Odvzdušnenie. Vyrovnávaciu vrstvu potom celoplošne odvzdušnite ihlicovým valcom alebo metlou, čím odstránite vzduchové bubliny, ktoré vznikli pri miešaní malty.