Back to the article Ako vyrovnať drevenú podlahu 6 / 12
Zdroj: quick-mix

Nivelizácia miestnosti. Pomocou vodorovnej laty a vodováhy urobte nivelizáciu miestnosti. Vyrovnávané výškové rozdiely vyznačte na okrajovej páske.

Nivelizácia miestnosti. Pomocou vodorovnej laty a vodováhy urobte nivelizáciu miestnosti. Vyrovnávané výškové rozdiely vyznačte na okrajovej páske.