7 / 14

Nivelizácia miestnosti. Pomocou vodorovnej laty a vodováhy urobte nivelizáciu miestnosti. Vyrovnávané výškové rozdiely vyznačte na okrajovej páske.

Zdroj: quick-mix
Späť na článok

Ako vyrovnať drevenú podlahu

7 / 14