Back to the article Ako vyrovnať drevenú podlahu 7 / 12
Zdroj: quick-mix

Dilatačná páska. Na všetky súvisiace zvislé plochy pripevnite okrajovú dilatačnú pásku (hrúbka 5 až 10 mm).

Dilatačná páska. Na všetky súvisiace zvislé plochy pripevnite okrajovú dilatačnú pásku (hrúbka 5 až 10 mm).