Späť na článok Ako postupovať pri rekonštrukcii bytového jadra 18 / 28
Zdroj: Rigips

10Rigips

Skrátenie profilov R-CW. Profily R-CW (stojky) upravte tak, aby boli o 10 až 15 mm kratšie, ako je vzdialenosť medzi podlahovými a stropnými profilmi R-UW. Profily R-CW zostávajú v profiloch R-UW voľne nasunuté. Profily R-CW montujte vo vzájomnej vzdialenosti 400 mm.