Back to the article Ako na hydroizoláciu suterénu 9 / 9

Reakciou kryštalizujúcich látok s vlhkosťou a voľným vápnom vznikajú v štruktúre betónu nanokryštály solí, ktoré pevne zrastajú so stenami kapilár a postupne utesňujú pórovú štruktúru (foto pred reakciou a počas reakcie). (Schomburg)