Back to the article Rekonštrukcia starého mlyna 17 / 19

Pohľad z terasy na prvom poschodí umiestnenej nad hlavným vstupom: pozemok sa skláňa k prízemiu budovy. K vstupu do mlyna sa schádza originálnym schodiskom.