Back to the article Rekonštrukcia starého mlyna 15 / 19

Nesnažili sa tu o zbierku starožitností alebo umeleckú kolekciu. Jednotlivé kusy a kúsky zariadenia majú svoju voľnosť. Vyskytujú sa akoby priazňou náhody na správnom mieste, v správnom susedstve a primeranej kompozícii s oknom, trámom, iným kusom zariadenia. Aj trúba po ujovi čakala na svojho CE.ZA.ARa, ktorý obsadil okrúhly stôl.

21 danov mg 1172 big image