Späť na článok Rekonštrukcia starého mlyna 13 / 19

Štyri nosné stĺpy sú originálne. Posledné dva, osadené pri východnej stene, sa dorábali dodatočne tak, aby na poschodí mohla vzniknúť galéria.