Späť na článok Rekonštrukcia starého mlyna 10 / 19

„Stužujúce betónové vence tu neboli, múry praskali, a tak sme spevňovali lanami, podobne ako naši predchodcovia. Vyváženiu budovy a statickému zabezpečeniu múrov pomohli oceľové tiahla. Použili sa predpínané oceľové laná podobným spôsobom ako pri vnášaní tlaku do predpätého betónu, konce sa upevnili a uložili do betónových káps v obvodových múroch ...“

11 danov mg 1159 big image