Back to the article Rekonštrukcia starého mlyna 1 / 19

Dobrá architektúra sa spája so slobodou myslenia, prihovára sa silnou myšlienkou. Tie sa premietnu do diela, ktoré vyhovuje potrebám, hodnotám a estetickému cíteniu obyvateľov domu. Ak investor zabudne na krátkodobo zaujímavé riešenie a v spolupráci s architektom uprednostní kvalitu projektu, ktorý zakomponuje pôvodnú stavbu do svojho návrhu, potom vznikne šanca na jej oživenie. Veľkým umením je nechať splynúť pôvodne priemyselný objekt s atmosférou domova podobne ako v tomto mlyne. Možno mal šťastie, že pri rekonštrukcii sa nekonal kompromis investorov a architektov.

rekonstrukcia stareho mlyna 117 big image