Back to the article Chata, ktorá žije s riekou 5 / 8

Prírodné materiály, striedanie bridlice, agátu a dubového dreva, posilňujú dojem, že lužný les a rieka vstupujú do interiéru chaty. (Dano Veselský)