Back to the article Večery pri ohníčku 1 / 3

Kovová nádoba a gabióny slúžiace na sedenie – jeden z moderných stvárnení ohniska. (Daniel Košťál)