Back to the article Lepenie obkladu: rýchlo a kvalitne 1 / 5

Ultralite S2 QuickJednozložkové vysokodeformovateľné ľahčené rýchlotvrdnúce a hydratujúce cementové lepidlo s predĺženým časom zavädnutia (C2FE, S2). zdroj: MAPEI SK s.r.o.