Back to the article Čím pokryť strechu v historickom centre miest? 1 / 5

Eternit Dacora – klasická, a zároveň moderne pôsobiaca strecha. Nemecké krytie maloplošnými šablónami Eternit Dacora umožňuje obložiť štíty, vikiere aj komíny. Zabezpečí sa tak nielen harmonický a jednoliaty výraz strechy, ale tiež účinná ochrana podstrešného priestoru. foto: EBM Co.,s.r.o.