Späť na článok Čím pokryť strechu v historickom centre miest? 1 / 5

Model Balance patrí u nás medzi najobľúbenejšie typy veľkoformátovej keramickej krytiny. Na streche vytvára príjemný optický efekt vlny s charakteristickými čistými líniami, vďaka čomu oslovuje široký okruh zákazníkov.  foto: EBM Co., s.r.o.