Back to the article Arborétum Mlyňany 1 / 10

Ranč nad hladinou jazera v údolí Severoamerickej plochy je jednou z nakrajších scenérií v arboréte

07 arboretum big image