Back to the article Arborétum Mlyňany 4 / 10

Ker Dekaisney Fargesovej zdobia na jeseň v čase dozrievania nápadné, veľmi zaujímavé modré jedlé struky

05 arboretum big image