Back to the article Arborétum Mlyňany 1 / 10

Romantický kaštieľ je dominantou arboréta, viditeľnou už od vstupnej brány

zive muzeum rastlin 116 big image