Back to the article Znižujeme tepelné straty v skleníku 1 / 10

Akumulácia slnečného tepla v skleníku cez deň a jeho nočné uvoľňovanie a zohrievanie pomocou ventilátora v noci Kresba: Ing. Jaroslav Pížl