Back to the article Znižujeme tepelné straty v skleníku 1 / 10

Ak postavíme skleník severnou stenou k stene budovy, ktorá je vyhrievaná, môžeme prebytočné teplo z budovy zaviesť aj do skleníka. foto: thinkstock.com