Back to the article Význam pektínového ovocia a jeho pestovanie 1 / 6

Dulovec nádherný(Chaenomeles x superba)Dekoratívna drevina, ktorá rodí dule podobné, obyčajne trochu menšie plody s výbornými dietetickými a liečebnými vlastnosťami. Foto: thinkstock.com