Back to the article Rozdiely v reze ríbezlí 1 / 7

Odrody vyžadujúce radikálnejší rez Pri rezoch všetkých druhov ríbezlí uplatňujeme zásadu, že pri odrodách silnejšieho rastu s početným a dlhým bočným obrastom nechávame menší počet výhonkov.