Späť na článok Rez ovocných drevín 2 / 15

REZ NA VETVOVÝ KRÚŽOKVetvový krúžok (vyznačený červenou farbou) je výraz pre prstenec okolo miesta, z ktorého vyrastá vetva. Práve toto miesto je ideálne na odstránenie prebytočnej hlavnej či bočnej vetvy. Objavíme ho presne uprostred medzi osami A a B. kresba: bauMax