Back to the article Letný rez ovocných drevín 1 / 13

1) Prepletenie letorastov 2, 3) Skrúcanie letorastov 4) Nalamovanie letorastov na dosiahnutie zmeny polohy na horizontálnu